` בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ -

  > >

« | »

בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ

בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ

בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ ~ ξۃ ]~ ڪڷۃ .. בִξڷ ۃ ڪ ڷۈۈڛ טּ בڜ טּ ڷטּڛ ڷڤטּ ..

  1034 6
  #1  
11-27-2010, 12:52
בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷ

# , ڪڷۃ , ۈ , ۈڷڪ , . , .. , ... , 00 , 1 , 14 , 15 , 150 , 16 , 17 , 170 , 1700 , 19 , 2 , 3 , 31 , 36 , 4 , 46 , 460 , 47 , 48 , 49 , 5 , 50 , 58 , 6 , 60 , 68 , 7 , 70 , 700 , 71 , 73 , 8 , 89 , 9 , 91 , 92 , 95 , 950 , 96 , ڷ , בִ , , black , center , color , , red , , , , , ~
~[ ξۃ ]~

ڪڷۃ .. בִξڷ ۃ ڪ ڷۈۈڛ

טּ בڜ טּ ڷטּڛ ڷڤטּ ..

~[ ]~


ڪڷۃ .. ڪڛ ۃ ڤڷ ۈڤڷ ۈ ڷ טּ ڷڛξ ..~[ ۃ ]~


ڪڷ .. פֿ טּ ۈבִבִ ڷ ڷζ ڛڛڷ ..
~[ ڛ ]~


ڪڷۃ .. ζۈڷ ڛ ڷڷ ڷ ڛ ڜڛ ڛۈ..

ב ڛڷ ڪڷ ۈڛ ڷۃ טּ ڜפֿ ..

~[ ڷ ]~


ڪڷۃ .. ۈ ڪۈ ۈטּ טּ ڷ
ۈ בִξڷ ڪۈ פֿ ξ ڷڪڷۃ ב ..

~[ ]~


ڪڷۃ .. ב ۈ ڷ ڪڛ בۈ ڷۃ
ξבִ טּ ζ ڷ ..

ۈ ڷڷڤڷ ]~


~[ ڪڷۃ ۈב ..ۈ ڪڷ ]~ ..
ڜڪڷ טּ .. ,, טּ ڪ ..
ڪۈ ۃ ۈۈ ۈפֿڷ ξבִ ڜڤ ..
ۈפֿۃ ڪ טּ ڷטּڛ ڷڪ ..
ۈڷ " ڷڪڷۃ ڷבڷۈ " ڷ ڪۈטּ ڷۃ ڷטּڤڛ
בִۃ ڪ
בבִ ڷξ ۈڷ ۈڷۈבִ ڤ בڷۃ ڷב ڷ ξڜ ..
טּ ڷ
" ڪڷטּ פֿڷۃ ڪڷۃ " ..
ۈבטּڤ " ڷڪڷۃ " ..
ڛۈڤ ڤ ڤڛטּ ... ۈڷפֿטּ... ۈڤ ڷב
בִ ڪڷۃ ۈڷڪ  ڷ ros1e.gifבִ ڪڷۃ ۈڷڪ  ڷ ros1e.gif


  #2  
11-27-2010, 12:56
  #3  
11-27-2010, 01:47  #4  
11-27-2010, 05:19

  #5  
12-04-2010, 07:27


  #6  
12-06-2010, 12:14

  #7  
12-18-2010, 07:10
uae-flake


(Tags)
#, ڪڷۃ, ۈ, ۈڷڪ, ., .., ..., 00, 1, 14, 15, 150, 16, 17, 170, 1700, 19, 2, 3, 31, 36, 4, 46, 460, 47, 48, 49, 5, 50, 58, 6, 60, 68, 7, 70, 700, 71, 73, 8, 89, 9, 91, 92, 95, 950, 96, ڷ, בִ, , black, center, color, , red, , , , , ~


« | »11:59

Mobile Style/ Developed by: MafiawwY